Start met SprintPlus

Aan welke voorwaarden moet mijn laptop of pc voldoen?

De minimale systeemvereisten van SprintPlus zijn:

 • 1.8 GHz processor 
 • 2 GB RAM 
 • 3 GB beschikbare schijfruimte
 • geluidskaart
 • Microsoft Windows 10 of hoger
 • Microsoft Word 2007 (enkel 32 bits) of hoger als je de SprintPlus-werkbalk wil gebruiken op SprintoPlus USB-stick

De volgende besturingssystemen worden volledig ondersteund voor alle versies van SprintPlus:

 • Windows 10
 • Windows 11

De volgende besturingssystemen worden ondersteund door sprintplus.online:

Werkt SprintPlus op Mac/Apple of Chromebooks?

Je kan SprintPlus.online gebruiken op jouw Mac of Chromebook. De SprintPlus.online webapp is nog in ontwikkeling waardoor nog niet alle functies van SprintPlus er in zitten. 

Wil je de gewone SprintPlus licentie op een Mac gebruiken kan je gebruik maken van een programma dat Microsoft Windows-programma's ondersteunt. Parallels is hiervan een voorbeeld (http://www.parallels.com/eu/). Een andere mogelijkheid bestaat erin een Apple-computer met Intel-processor op te starten in een Microsoft Windows-omgeving, via de Boot Camp methode (http://www.apple.com/support/bootcamp/).

SprintPlus op een tablet?

Alle versies van SprintPlus werken op tablets die gebruik maken van Microsoft Windows met bureaubladomgeving:

 • tablets met Windows 7
 • tablets met Windows 8
 • tablets met Windows 8.1
 • tablets met Windows 10

Worden enkel ondersteund door SprintPlus.online:

 • tablets met Windows 8 RT
 • tablets met Windows 10S
 • Chromebooks
 • tablets met Android
 • iPads
SprintPlus pdf-bestand openen zonder licentie?

Dat kan! Hiervoor kun je gebruik maken van de gratis Sprint Viewer. Je kan de bestanden zelfs voorbereiden en verbeteren met de Sprint Viewer, ideaal voor leerkrachten.

Let op: je opent je Sprint Viewer en nadien kan je de Sprintpdf's openen vanuit "Bestand" > "Bestand openen" > kies je document.

Hoe helpt voorleessoftware jou?

SprintPlus is geen ‘geneesmiddel' maar een compenserend hulpmiddel. Het inzetten van software bij leerproblemen zoals dyslexie biedt een ondersteuning op verschillende gebieden: leren lezen en sneller lezen, spellen en schrijven, tekst structureren en vlotter studeren.

SprintPlus kan ingezet worden bij jonge kinderen om te remediëren en te oefenen. Je kunt er teksten of lessen mee voorbereiden. SprintPlus kan ook gebruikt worden bij het aanleren van vreemde talen. In secundair en hoger onderwijs is het een handig hulpmiddel bij het studeren. Ook volwassenen met leesproblemen kunnen er veel baat bij hebben.

>> Lees meer

Ondersteuning of terugbetaling voorleessoftware

Redelijke aanpassingen in het onderwijs of op de werkplek zoals voorleessoftware of compenserende software zijn een recht en vastgelegd in de antidiscriminatiewet. Hierdoor bestaat er heel wat ondersteuning waarvoor jij misschien in aanmerking komt. We lijsten hieronder enkele initiatieven op. Ken je zelf een interessant initiatief? Laat het ons dan zeker weten.

Lager, secundair of buitengewoon onderwijs

De Vlaamse overheid subsidieert LeesVoor! Vlaanderen. Hierdoor kunnen leerlingen van buitengewoon onderwijs of lager, secundair, Se-n-Se onderwijs of HBO5 Verpleegkunde met een attest van dyslexie, dyspraxie, GON of een ADIBib-attest gratis voorleessoftware en ADIBoeken aanvragen. Dit geldt voor leerlingen die les volgen in een erkende Vlaamse school.

Hoger onderwijs

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ondersteunt de hoger onderwijsinstellingen in kader van inclusief onderwijs:

Buiten het onderwijsveld

Waar vind ik mijn serienummer terug?

Het serienummer van SprintPlus vind je onder "Help" in je werkbalk en klik op "Info". Heb je SprintPlus 2? Je vindt het serienummer terug onder de vorm SPRXXXXX onder het tabblad Bestand > Info van SprintPlus.

Het staat ook vermeld op jouw SprintoPlus-stick of HASP-sleutel en op de doos waarin het pakket werd geleverd. Gelieve steeds je serienummer(s) te vermelden wanneer je contact met ons opneemt.

Indien je een bestelling plaatst voor een upgrade of SprintOCR, kan je je serienummer(s) invullen in je winkelwagen (zie veld "serienummer"). Gaat het om meerdere upgrades, dan kan je de verschillende serienummers (gescheiden met een komma) vermelden.

Op hoeveel toestellen kan ik SprintPlus installeren?
 • De installatieversie kan je installeren op een onbeperkt aantal toestellen (pc's, laptops of Windows tablets). Je kan op 3 toestellen tegelijk werken.
 • De online versie (SprintPlus.online) werkt in eender welk browser, je hoeft dus niets te installeren. Je kan op 3 toestellen tegelijk aangemeld zijn.
 • Bij een schoolabonnement neem je een abonnement op maat van je school. Hierdoor mogen alle leerlingen en leerkrachten van de school SprintPlus gebruiken, zowel op school als thuis.
 • Bij een multi-userabonnement kies je voor een abonnement voor een specifiek aantal gebruikers. Afhankelijk of ze de installatieversie of de online versie gebruiken, verloopt de installatie anders.

Oudere pakketten:

 • De dvd-installatie kan worden geactiveerd op twee pc's of laptops. Deze twee licenties zijn voor eenzelfde gebruiker bestemd. 
 • SprintoPlus op USB-stick kan op eender welke pc of laptop worden gebruikt, waar en wanneer je maar wil. Het programma hoeft niet te worden geïnstalleerd.
 • Een schoolpakket (installatie via dvd) kan op 5 pc's of laptops worden geactiveerd. De 5 installaties moeten binnen eenzelfde school of scholengroep worden gebruikt. 
 • Het SprintoPlus schoolpakket bevat 5 sticks. Deze sticks mogen binnen eenzelfde school of scholengroep worden gebruikt en zijn niet bestemd voor doorverkoop. 
 • Met een netwerkversie kunnen meerdere gebruikers gelijktijdig met SprintPlus werken op elke pc of laptop van het netwerk. De netwerksleutel (dongle) houdt bij hoeveel gebruikers gelijktijdig SprintPlus kunnen opstarten.
Hoe installeer ik de netwerkversie?

De handleiding van de netwerkinstallatie van SprintPlus kan worden gedownload via volgende link: handleiding netwerkinstallatie.pdf

Om SprintPlus in één keer op alle clients te installeren kan bijvoorbeeld PsExec worden gebruikt.

 1. Maak op de server een map en kopieer hierin de inhoud van de Sprint CD.
 2. Deel deze map in het netwerk en zorg ervoor dat de gebruiker van het script toegang heeft tot deze map.
 3. Voer het volgende commando uit: "psexec \naamvancomputer -u user -p wachtwoord servermapnaamsetup.exe /verysilent". De installatie wordt nu op de achtergrond gestart.
 • In plaats van \naamcomputer kan ook @computerlijst.txt ook worden opgegeven. Zorg er dan voor dat het bestand computerlijst.txt naast PsExec staat, met daarin de namen van de computers waarop SprintPlus moet worden geïnstalleerd.
 • Als SprintPlus op alle pc's in het domein mag worden geïnstalleerd, geef dan * in plaats van naamvancomputer op.
Wat is LeesVoor! Vlaanderen?

Alle leerlingen met lees- of leerproblemen hebben recht op gratis voorleessoftware. Deze actie wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Heb ik recht op gratis voorleessoftware?

Leerlingen van buitengewoon onderwijs of lager, secundair, Se-n-Se onderwijs of HBO5 Verpleegkunde met een attest van lees- of schrijfbeperking, kunnen gebruik maken van gratis voorleessoftware. Concreet gaat het om:

 • leerlingen met een attest dyslexie/dysorthografie,
 • leerlingen met een attest dyspraxie,
 • leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag,
 • leerlingen met een (inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod,
 • leerlingen met lees- of schrijfproblemen een ADIBib-attest. Dit attest wordt opgemaakt door het CLB.

Heb je geen attest? Contacteer het CLB, zij kunnen een geldig attest opmaken indien de nood aan voorleessoftware duidelijk is, nl. het ADIBib-attest.

Op adibib.be vind je steeds de laatste informatie en spelregels.

Wat is een ADIBib-attest?

Sommige leerlingen hebben lees-, schrijf- of leerproblemen maar komen niet in aanmerking voor een dyslexie-, dyspraxie-attest of gemotiveerd verslag. Zij kunnen via het CLB een ADIBib-attest aanvragen. 

Je kan de uitgebreide uitleg op de website van ADIBib (onderaan de webpagina) terugvinden.

Wat is een accounthouder?

De accounthouder is iemand die kan inloggen op www.adibib.be en de registratie van één of meerdere SprintPlus gebruikers beheert. Vanaf 13 jaar kan je als leerling zelf ook accounthouder zijn.

De inloggegevens van een accounthouder heb je niet nodig voor de SprintPlus voorleessoftware. Elke geregistreerde leerling krijgt de inloggegevens per mail en kan daarmee inloggen in de installatieversie, de WebSprinter en de online versie van SprintPlus.

Hoe kan ik registreren?

De aanvraag gebeurt door de ouders of de leerling zelf indien die 13 jaar of ouder is. Leerkrachten, zorgcoördinatoren, logopedisten,... kunnen eveneens registreren mits schriftelijke toestemming van de ouders. De registratie van de gebruiker gebeurt in 5 makkelijke stappen:

 1. Registreer je als accounthouder op www.adibib.be.
 2. Ga naar "Bestel een ADIBoek of voorleessoftware”.
 3. Maak een leerling aan en vul alle nodige gegevens in zoals attest, instellingsnummer en school.
 4. Kies SprintPlus.
 5. Vul het rijksregisternummer in.
 6. Je ontvangt een mail met de login-gegevens en een link om de software te downloaden. Je kan hier ook de software downloaden.

We tonen hoe je je kan registeren in dit filmpje:

 

Hoe kan ik verlengen?

Je loginnaam van het vorige schooljaar blijft behouden, tenzij de leerling wisselt van accounthouder. Dan wordt er een cijfer achter de naam van de leerling gezet (voornaam.naam1@lees.op). Het wachtwoord wordt wel voor alle leerlingen vernieuwd. 

Volg deze stappen:

 1. Je surft naar www.adibib.be en logt je in als accounthouder.
 2. Ga naar de homepagina en klik op "Je hebt LeesVoor!-licenties die binnenkort vervallen. Klik hier om deze te heractiveren." (zie afbeelding hieronder).
 3. Vul het rijksregisternummer in per leerling.
 4. Nadien ontvang je een mail met de logingegevens van de leerling(en) en het nieuwe wachtwoord. Deze gegevens zie je ook op het einde van je bestelling op adibib.

Leesvoor! heractiveren

Kan ik registreren voor een (scholen)groep?

De ouders hebben het eerste recht om accounthouder te zijn. Vraag je software aan in hun plaats, zorg dan dat je steeds schriftelijke toestemming hebt. De software mag enkel aangevraagd worden voor leerlingen die nood hebben aan lees- of schrijfsoftware.

Heb ik steeds internet nodig voor SprintPlus?

Voor de online versie van SprintPlus voor Mac en Chromebooks, SprintPlus.online, heb je steeds internet nodig. 

Bij de installatieversie van SprintPlus heb je dit niet steeds nodig. Bij het opstarten wordt online gecontroleerd of je licentie nog geldig is. Zelfs als de internetconnectie daarna verbroken wordt, dan blijft de software werken. Bovendien kan je de software offline opstarten op voorwaarde dat je in de voorbije 45 dagen geldig ingelogd was op een toestel dat verbonden was met internet. Handig dus tijdens toetsen of examens waarbij je geen internet mag gebruiken.

3 dagen voordat je opnieuw met internet moet verbinden, krijg je onderaan in SprintPlus deze melding te zien:

 

Gratis SprintPlus voor leerkrachten, logopedisten en ondersteuners?

We overtuigen leerkrachten, logopedisten en ondersteuners net zo graag van SprintPlus als de leerlingen die hiervoor kiezen bij LeesVoor! Vlaanderen.
Gebruik SprintPlus het hele schooljaar gratis en vraag jouw leerkrachtenpakket (5 licenties per instellingsnummer) of ondersteuner/logopedistenlicentie aan.

Hoe lang kan ik de voorleessoftware gebruiken?

Je kan doorheen het schooljaar de voorleessoftware aanvragen. Na de installatie van de software kan je meteen aan de slag. De licentie blijft geldig tot 30 september van dat schooljaar. De leerling moet dus jaarlijks opnieuw geregistreerd worden.

Ik heb SprintPlus al aangekocht, kan ik dan ook een Leesvoor! jaarabonnement (= weblicentie) aanvragen?

Ja, dankzij jouw registratie via www.adibib.be heb je toegang tot de weblicentie van SprintPlus (incl. Van Dale-woordenboeken en SprintOCR), de SprintPlus.online webapp en de WebSprinter. Enkele andere voordelen zijn:

 • Je kan gratis upgraden naar de nieuwste SprintPlus versie.
 • Je kan SprintPlus makkelijk gebruiken op verschillende toestellen (pc, laptop, Windows tablet) thuis en in de klas.
 • Heb je SprintPlus thuis niet goed afgesloten? Geen probleem. Dankzij de weblicentie kan je op 3 toestellen tegelijk jouw SprintPlus gebruiken.
 • Je kan je eigen SprintPlus USB-stick maken via je weblicentie.
 • Maak gebruik van de Van Dale-woordenboeken om iets op te zoeken of een tekst te vertalen.
 • SprintOCR maakt het voorlezen van tekst op papier mogelijk. Je scant of fotografeert de papieren tekst en de OCR (Optical Character Recognition of karakterherkenning) maakt van dat beeld een digitale tekst. Eens de tekst digitaal is, kan deze makkelijk worden voorgelezen.
Hoe meld ik me af op SprintPlus?

Je kan een account afmelden in SprintPlus onder het tabblad Help > Licentie > Afmelden. Sluit hierna het programma af.

Bij het opnieuw opstarten verschijnt het loginvenster waar je dan kan aanmelden met een ander account.

Wat houdt het LeesVoor!-jaarabonnement in?

Hierdoor krijg je alle lees-, schrijf- en studeertools met:  

 • SprintPlus-installatieversie (Windows),
 • SprintPlus.online (Chromebook, MacBook, laptop, ...) met Google Drive en OneDrive koppeling,
 • Van Dale-woordenboeken (NL, FR, DE en EN) en een beeldwoordenboek,
 • SprintOCR om papieren teksten digitaal en voorleesbaar te maken, en
 • de Sprinter-knop (Windows) en de WebSprinter-extensie (elk toestel) om webteksten zoals e-mails, wikipedia, smartschool, Facebook, ... te lezen.
Wat doe ik bij de foutmelding "er ging iets fout"?

Deze foutmelding verschijnt wanneer SprintPlus je login niet heeft kunnen controleren via een verbinding met onze server. Volg deze stappen:

 • Controleer jouw internetverbinding, en
 • Controleer de datum en tijd in Windows.

De verbinding met onze server is enkel nodig indien de gebruiker op dat toestel in de laatste maand niet is ingelogd geweest.

Wat doe ik bij de foutmelding "Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord"?

Je loginnaam en/of je wachtwoord lijkt niet juist te zijn. Je controleert best of je de inloggegevens uit de e-mail van LeesVoor! Vlaanderen correct hebt overgenomen. Indien er iets is misgegaan mag je steeds contact opnemen met het team van LeesVoor! Vlaanderen.

Wat doe ik bij de foutmelding dat de leerling te oud is?

Leerlingen met het juiste attest of inschrijvingsverslag die les volgen in een erkende Vlaamse school van het lager en secundaire onderwijs hebben recht op een gratis licentie via LeesVoor! Vlaanderen. Ook leerlingen die de opleidingstrajecten Secundair na Secundair (Se-n-Se) en HBO5 Verpleegkunde volgen en het juiste attest hebben, komen hiervoor in aanmerking.

Wanneer je jouw leerling registreert op ADIBib.be, wordt de leeftijd gecontroleerd op basis van het rijksregisternummer. Dit staat momenteel ingesteld op maximum 18 jaar waardoor je misschien bij inschrijving van een leerling de melding krijgt dat de leerling te oud is. 

Indien de leerling wél in aanmerking komt, kan je een mail sturen naar ADIBib. Zij zullen dit dan rechtzetten en de inschrijving vervolledigen.

Uitbreiden met de OCR-module?

De OCR-module is een betalende optie die bij Jabbla kan worden besteld. Na de aankoop kun je deze installeren:

 1. Zorg ervoor dat SprintPlus volledig is afgesloten: sluit Microsoft Word, alle SprintPlus-onderdelen en het SprintPlus-icoontje (groen bolletje met tekstballon) in het systeemvak van Windows. Gebruik je een SprintoPlus-stick, sluit dan ook het andere SprintPlus-icoontje (groen bolletje met USB-stick) in het systeemvak en ga na of SprintoPlus niet meer is geopend in de Verkenner.
 2. Download en installeer de recentste update van SprintPlus.
 3. Download en installeer de recentste versie van de OCR-module.
  Wanneer je SprintPlus op een USB-stick gebruikt (via Sprinto-licentie of via zelfgemaakte stick), dan heb je een afzonderlijke OCR-installatie op de pc nodig om OCR vanop de stick te kunnen starten.
 4. In de meeste gevallen wordt OCR actief als je na de bestelling nog eens online gaat.
  Bij een PCGuard-licentie
  heractiveer je de licentie van SprintPlus best.
  Gebruik je SprintoPlus, een HASP-sleutel of netwerk, dan kan je heractiveren via deze activatiepagina. Gebruik je een vaste installatie, dan dien je de licentie via het "licentiebeheer" te verwijderen en opnieuw te activeren. Hoe je dit doet, lees je hier

Je kan deze module ook steeds achteraf bijbestellen. Vermeld in dat geval steeds jouw serienummer van SprintPlus bij je bestelling.
Tip: Bij een OCR-bijbestelling update je best ook nog eens de aparte OCR-installatie via: https://www.jabblasoft.com/files/spr/sprint_ocr.exe

Betaalmethoden

Via onze webshop kan je betalen met CreditCard, Bancontact, Maestro, Giropay, SofortBank of Ideal. Vooraf betalen via overschrijving kan ook. Zakelijke klanten of scholen die op factuur wensen te bestellen, kunnen hun bestelling doormailen naar info@jabbla.com.

Handleiding

Download de handleiding hier:

Zoek je de handleiding van een oudere versie? Je kan alle handleidingen hier vinden.

Hoe kan ik alles horen wat ik typ?

Je moet deze optie aanvinken bij de spraakinstellingen.

SprintPlus installatieversie

 1. Klik onder het tabblad Start op "Instellingen" > "Spraak". Het venster Spraakinstellingen verschijnt op het scherm.
 2. Vink een optie aan bij "Spreken tijdens typen".
  Indien SprintPlus ook moet voorlezen tijdens het typen in andere programma's, activeer dan de Sprinter-leesknop en klik met de rechtermuisknop op het paarse vierkant dat verschijnt op je scherm. In het submenu klik je op "Instellingen" en daar vink je "Spreken tijdens typen in alle programma's" aan. 
 3. SprintPlus moet voor deze optie steeds opgestart zijn. Als SprintPlus niet actief is, zal het spreken tijdens typen niet werken!

Bekijk ons instructiefilmpje over hoe je een pdf kan laten voorlezen.

SprintPlus.online

 1. Je opent je document in de verkenner.
 2. Je gaat naar de instellingen (tandwiel-icoon).
 3. Bij voorleesinstellingen vink je "Spreken bij typen" aan.
Hoe laat ik teksten voorlezen op internet?

Je kan teksten op het internet laten voorlezen met de Sprinter-leesknop of met de WebSprinter.

Sprinter-leesknop (Windows)

Let op, SprintPlus moet actief zijn om met de Sprinter leesknop te kunnen werken.

1. Ga bij het tabblad Start van SprintPlus naar "Extra" > "Sprinter" of klik het SprintPlus icoontje in de rechterbenedenhoek van het scherm (naast de klok) met de rechtermuisknop en vink daar "Sprinter" aan.
Een paarse knop (= de Sprinter-leesknop) verschijnt op het scherm.
2. Selecteer het stuk tekst dat je wil lezen.
3. Klik op de Sprinter-leesknop. De leesknop verandert in een stopknop tijdens het lezen. Klik er op om het lezen te stoppen.

Wil je het formaat van de leesknop, de voorleestaal en de leessnelheid aanpassen? Klik met de rechtermuisknop op de Sprinter-leesknop en duid een optie naar keuze aan in het menu.

Bekijk ons Sprinter-leesknop instructiefilmpje.

WebSprinter (Windows, MacBook, Chromebook, ...)

De WebSprinter leest webpagina’s zoals o.a. gmail, hotmail, online kranten en sociale media zoals Facebook en WhatsApp luidop voor. Zo begrijp je de tekst sneller en beter. Het voorgelezen woord wordt in kleur aangeduid zodat je makkelijk kan meevolgen. Je kan deze kleur wijzigen of uitschakelen. Voor de voorleesstem kies je uit verschillende talen, ook de leessnelheid stel je makkelijk in.

Google Chrome browser

 1. Ga naar Google chrome extensies.
 2. Installeer de WebSprinter.
 3. Activeer hem door op het SprintPlus icoon te klikken. Het icoon staat rechts naast je zoekbalk in Google Chrome.
 4. Log in met de gegevens van je webapp of (individueel) jaarabonnement.
 5. Starten maar!

Edge browser

 1. Open je Edge browser.
 2. Surf naar microsoftedge.microsoft.com/addons en zoek naar 'SprintPlus'.
 3. Druk op Downloaden en volg de stappen van het downloadproces.
Hoe laat ik tekst op papier voorlezen?

Je kan je papieren documenten voorleesbaar maken met OCR (Optical Character Recognition), met andere woorden tekstherkenning.

Het scannen van een document kan vergeleken worden met het maken van een foto van een document. De computer kan hierin nog geen tekst aflezen. Via OCR- software wordt de tekst in de afbeelding herkend en wordt het ingescande document omgezet naar een bestand met digitale tekst. Bekijk ons instructiefilmpje.

Wat heb ik nodig om een document in te scannen?

Naast een scanner heeft u ook OCR-software nodig. De meeste scanners worden geleverd met OCR software. SprintPlus kan uitgebreid worden met SprintOCR

> Bekijk ons instructiefilmpje over SprintOCR.

Kan ik onderdelen desactiveren tijdens toetsen of examens?

Het is mogelijk om volgende functies uit te schakelen:

 • Skippy woordvoorspelling,
 • de spellingscontrole, 
 • de (optionele) Van Dale woordenboeken.

Je gaat hiervoor naar het tabblad "Bestand" > "Rechten". Je kunt hiervoor ook eenvoudig een wachtwoord instellen. Herstart alle onderdelen van SprintPlus zodat de aanpassingen volledig van kracht worden. Bij een SprintoPlus USB-stick gelden de aanpassingen voor de stick, bij een vaste installatie voor het toestel.

Hoe maak ik een eigen SprintPlus-stick?

Wanneer je een SprintPlus-installatieversie hebt, kan je je eigen SprintPlus-stick maken. Zo heb je zowel de voordelen van de installatieversie (weblicentie), als van een versie op USB-stick.

Bekijk hier hoe je makkelijk je eigen SprintPlus-stick maakt.

Hoe gebruik je SprintPlus voor ePubs?

De Sprinter-knop kan het ePub formaat voorlezen. Daarnaast kan je boeken in pdf ook openen in SprintPlus.

Is spraak-naar-tekst mogelijk in Sprint?

Wil jij zinnen dicteren in plaats van typen? SprintPlus combineren met Dragon (betalend) kon je al lang, maar sinds kort is er ook een oplossing voor SprintPlus.online. Dat kan dankzij een gratis webextensie in Google Chrome: VoiceIn.

Hoe werk je er mee?

 1. Je voegt de extensie toe en volgt de 4 installatiestappen.
 2. Wanneer je in je document in SprintPlus.online zit, klik je op de microfoon (het icoon bij je extensies). Dit icoon wordt rood als hij actief is.
 3. Spreek je tekst in. Om leestekens te gebruiken, kan je deze voice commands raadplegen.