Wat is Sprint?

Het effect op zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de gebruiker is groot.

Sprint opleidingen

Het effect op zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de gebruiker is groot.

Wat is Sprint?

Sprint is een handig voorleesprogramma dat je helpt met lezen en schrijven. Door de aangename voorleesstem hoor je wat je schrijft en merk je sneller fouten op. Sprint werkt ook rechtstreeks in je vertrouwde Microsoft Word. Een PDF-bestand, dus ook de digitale schoolboeken, kan je meteen openen in Sprint.

Naast de voorleesfuncties bevat de software een reeks extra hulpmiddeltjes zoals homofonenhulp, fonetisch lezen, markeerstiften,... die je helpen om beter te schrijven en vlotter te studeren.

Leren lezen - sneller lezen

Laat al jouw teksten voorlezen door Sprint. Het voorlezen kan op vele manieren: de gehele tekst, per alinea, per zin, per woord, in lettergrepen of zelfs fonetisch. Tijdens het voorlezen worden woorden gemarkeerd, om makkelijker mee te volgen in de tekst. Je kan de tekst ook zelf lezen en de woorden waar je het moeilijk mee hebt, gewoon aanklikken en laten voorlezen via de handige klik-en-lees methode. Sprint ondersteunt ook klanklezen. Hierbij worden woorden fonetisch gespeld.

Beter spellen en schrijven

Luister naar wat je schrijft. Iedere letter, woord of zin die je tikt, krijg je te horen. Zo merk je sneller fouten op. Sommige woorden zoals 'zei' en 'zij' klinken hetzelfde, maar worden toch anders geschreven. Bij die woorden, ook wel homofonen genoemd, is niet te horen of ze juist geschreven zijn. Sprint lost dit handig op door alle homofonen in een tekst aan te duiden. Aan de hand van tekeningen, een verklaring en enkele voorbeeldzinnen worden de verschillende betekenissen meteen duidelijk. De spellingcontrole controleert de tekst op spelfouten en de suggesties van de spellingcontrole kan je laten voorlezen. Sprint kan ook voorspellen wat je wil schrijven. De "slimme woordpredictie" voorspelt een lijst woorden aan de hand van de reeds ingetikte letters. Ook als je een fout tikt maakt Sprint correcte voorspellingen. Tik je bv. 'kompjoeter', dan zal Sprint het juiste woord voorspellen.

Vlotter studeren

Sprint leest voor in het Nederlands, maar ook in andere talen. Zo begrijp je sneller wat er staat en kan Sprint ook helpen met de uitspraak. Met de markeerstiften van Sprint kan je kernwoorden en kernzinnen aanduiden, schema's maken en een tekst laten samenvatten. Of luister naar een cursus, boek of tekst met je mp3-speler. Sprint zet het document om naar een mp3-bestand.

Direct in Microsoft Word

Werk rustig verder in Word, met hulp van Sprint. Een handige werkbalk in Word laat toe om alle mogelijkheden van Sprint direct in Word te gebruiken.

Pdf en digitale schoolboeken

Pdf-bestanden, dus ook digitale schoolboeken, kan je meteen in Sprint openen en laten voorlezen. Oefeningen uit een werkboek kan je op de computer invullen. Ook markeren, omcirkelen en tekenen is makkelijk. Via taalvelden schakelt Sprint om naar de juiste taal.

Ook in andere programma's

Met de Sprinter-leesknop kan je in andere programma's een tekst laten voorlezen. Selecteer de tekst en klik op de Sprinter-leesknop. Zo kan je internetpagina's laten voorlezen, e-mails en powerpoint presentaties beluisteren, enz.

Sprinto

Sprinto is de mobiele USB-versie van Sprint die u op om het even welke Windows pc kan gebruiken. Installeren hoeft niet meer. Alles loopt vanop de USB-stick. Gebruik Sprint waar en wanneer u maar wil. Op de stick is ook nog voldoende plaats om documenten en teksten op te slaan. Handig, toch?

Extra

Sprint kan je uitbreiden met SprintOCR, de geïntegreerde scan & OCR functie. Hiermee zet je papieren documenten om naar pdf-documenten en laat je ze onmiddellijk door Sprint voorlezen. Ook een pdf-bestand dat enkel ingescande figuren bevat in plaats van tekst, zogenaamde foto-pdf, vormt geen probleem voor Sprint. SprintOCR zet de foto-pdf om naar een tekst-pdf. Boeken of documenten hebben soms een ingewikkelde layout met meerdere kolommen en verschillende tekstblokken. Met SprintOCR kan je de tekststructuur automatisch laten herkennen. Zo bekom je meteen een juiste leesvolgorde. Ook taalherkenning is mogelijk.

Iets opzoeken of een tekst vertalen. Dan kan je gebruik maken van de Van Dale-woordenboeken in SprintPlus. Dat helpt je snel iets te begrijpen of te vertalen. De woordenboeken bevatten heldere omschrijvingen, correcte vertalingen en duidelijke voorbeelden. Bovendien krijg je extra informatie over grammatica. Alle verklaringen, vertalingen en voorbeelden kan je laten voorlezen. SprintPlus schakelt automatisch over naar de juiste taal bij het voorlezen.
De uitbreiding met woordenboeken is als extra optie beschikbaar bij SprintPlus en bevat de Van Dale Pocketwoordenboeken: verklarend woordenboek Nederlands en vertaalwoordenboeken.

Sprint Viewer

Sprint Viewer is een gratis tool voor leerkrachten of ouders om tekst-pdf-bestanden voor te bereiden en leesklaar te maken voor Sprint. Je kan de leesvolgorde aanpassen en taalvakken aanduiden. Op die manier zal Sprint het document correct voorlezen en de juiste taal kiezen.

Heeft een leerling een examen of een werkblaadje ingevuld met Sprint-pdf en wil je het document afdrukken vanop een pcwaar geen Sprint(Plus) licentie op staat? Met de gratis Sprint Viewer kan je het Sprint pdf-bestand openen en meteen afdrukken.
Klik hier om dit handig hulpprogramma te downloaden.
Een beknopte handleiding vind je hier.