Sprint NederlandsSprint Fran├žaisSprint English

Sprint

Het effect op zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de gebruiker is groot.


· Volg ons op Facebook

 

Sprint is een handig voorleesprogramma dat je helpt met lezen en schrijven. Door de aangename voorleesstem hoor je wat je schrijft en merk je sneller fouten op. Sprint werkt ook rechtstreeks in je vertrouwde Microsoft Word.

Sprint groeit mee met de gebruiker. Sprint kan worden ingezet bij jonge kinderen om te remediëren en te oefenen. Je kunt er teksten of lessen mee voorbereiden. Sprint kan ook gebruikt worden bij het aanleren van vreemde talen. In secundair en hoger onderwijs is het een handig hulpmiddel bij het studeren. Ook volwassenen met leesproblemen kunnen er veel baat bij hebben.

 

Sprint

Leren lezen - sneller lezen
Sprint kan digitale teksten op vele manieren voorlezen: de gehele tekst, per alinea, per zin, per woord, in lettergrepen of zelfs fonetisch. Tijdens het voorlezen worden woorden gemarkeerd, om makkelijker mee te volgen in de tekst. U kan de tekst ook zelf lezen en de woorden waar u het moeilijk mee heeft, gewoon aanklikken en laten voorlezen via de handige klik-en-lees methode. Sprint ondersteunt ook klanklezen. Hierbij worden woorden fonetisch gespeld.

Beter spellen en schrijven
Luister naar wat u schrijft. Iedere letter, woord of zin die u tikt krijgt u te horen. Zo merkt u sneller fouten op. Sommige woorden zoals 'zei' en 'zij' klinken hetzelfde, maar worden toch anders geschreven. Bij die woorden, ook wel homofonen genoemd, is niet te horen of ze juist geschreven zijn. Sprint lost dit handig op door alle homofonen in een tekst aan te duiden. Aan de hand van tekeningen, een verklaring en enkele voorbeeldzinnen worden de verschillende betekenissen meteen duidelijk. De spellingcontrole controleert de tekst op spelfouten en de suggesties van de spellingcontrole kan u laten voorlezen. Sprint kan ook voorspellen wat u wil schrijven. De "slimme woordpredictie" voorspelt een lijst woorden aan de hand van de reeds ingetikte letters. De woordvoorspellingen zijn gebaseerd op een uitgebreide woordenlijst (25000 woorden) die makkelijk aangepast kan worden.

Vlotter studeren

Sprint leest voor in het Nederlands, maar ook in andere talen. Zo begrijpt u sneller wat er staat en kan Sprint ook helpen met de uitspraak. Met de markeerstiften van Sprint kan u kernwoorden en kernzinnen aanduiden, schema's maken en een tekst laten samenvatten. Of luister naar een cursus, boek of tekst met uw mp3-speler. Sprint zet het document om naar een MP3 bestand.

Direct in Microsoft Word

Werk rustig verder in Word, met hulp van Sprint. Een handige werkbalk in Word laat toe om alle mogelijkheden van Sprint direct in Word te gebruiken.

SprintPDF

Met SprintPDF kan u PDF-bestanden, dus ook digitale schoolboeken, onmiddellijk openen en laten voorlezen. Het tijdrovende inscannen wordt hiermee overbodig. Ook oefeningen uit een werkboek kunnen op de computer ingevuld worden. Via taalvelden kan Sprint omschakelen naar de juiste taal.

Ook in andere programma's

Met de Sprinter-leesknop kan u in andere programma's een tekst laten voorlezen. Selecteer de tekst en klik op de Sprinter-leesknop. Zo kan u internetpagina's laten voorlezen, e-mails en powerpoint presentaties beluisteren, enz.

Sprinto

Sprint on the go Sprinto is een mobiele Sprint die u op om het even welke Windows PC kan gebruiken. Installeren hoeft niet meer. Alles loopt vanop de usb stick. Gebruik Sprint waar en wanneer u maar wil. Op de stick is ook nog voldoende plaats om documenten en teksten op te slaan. Handig, niet?

Sprint, Scan & OCR… alles in één

Sprint kan voortaan uitgebreid worden met de nieuwe geïntegreerde Scan & OCR functie. Hiermee zet je papieren documenten om naar PDF-documenten en laat je ze onmiddellijk door SprintPDF voorlezen. Ook een PDF-bestand dat enkel ingescande figuren bevat in plaats van tekst, zogenaamde foto-PDF, vormt geen probleem voor Sprint. De OCR-functie zet de foto-PDF om naar een tekst-PDF.

Eenvoudig…
Scan een boek of papieren document… of open een bestand vanop je harde schijf, USB-stick of klembord en laat het meteen herkennen en voorlezen door SprintPDF.


Of geavanceerd
Met de extra OCR-functies kan je nog betere resultaten bekomen. Duid zelf tekstvakken aan en verbeter eventuele herkenningsfouten. Scan & OCR in 1,2,3: structuur, herkenning, controle.

Boeken of documenten hebben soms een ingewikkelde layout met meerdere kolommen en verschillende tekstblokken. Met de Scan & OCR functie kan je de tekststructuur automatisch laten herkennen. Zo bekom je meteen een juiste leesvolgorde. Ook taalherkenning is mogelijk.

 

SprintPDF Viewer

SprintPDF Viewer is een gratis tool voor leerkrachten of ouders om tekstPDF-bestanden voor te bereiden en leesklaar te maken voor Sprint. Je kan de leesvolgorde aanpassen en taalvakken aanduiden. Op die manier zal Sprint het document correct voorlezen en de juiste taal kiezen.

 

Heeft een leerling een examen of een werkblaadje ingevuld met SprintPDF en wil je het document afdrukken vanop een PC waar geen Sprint (Plus) licentie op staat? Met de gratis SprintPDF Viewer kan je het SprintPDF-bestand openen en meteen afdrukken.

Klik hier om dit handig hulpprogramma te downloaden. 

Een beknopte handleiding vind je hier.

 

 

Sprint van a tot z

 • Lees per woord, regel of zin
 • Spel het woord fonetisch
 • Hoor direct wat u schrijft
 • Laat u helpen bij de homofonen
 • Mp3-opnames van teksten
 • Gebruik Sprint direct in Word
 • Lees op het internet met de Sprinter leesknop
 • Lees digitale schoolboeken en vul werkblaadjes in
 • Lees PDF-bestanden, boeken, digitale kranten...
 • Sprint bevat de Sprint tekstverwerker, de Sprinter leesknop, de Sprint werkbalk in Word en een Nederlandse en Franse voorleesstem.
 • Sprint Plus bevat naast de onderdelen van de gewone Sprint ook een krachtige woordvoorspeller en spellingscontrole, plus een Engelse en een Duitse voorleesstem.
 • Sprinto en Sprinto Plus zijn de varianten van Sprint en Sprint Plus op USB-stick, die u op elke Windows-pc kunt inpluggen en gebruiken.